Szolgáltatásaink
Szolgáltatásaink:

Kiscsoportos foglalkozásainkon személyre szabottan, a gyermek fejlettségi szintjének és tudásának megfelelően az alábbi képességterületeket fejlesztjük speciális feladatok és terápiák segítségével.

 • Kognitív képességek: vizuális, auditív, taktilis és kinesztetikus érzékelés és észlelés , emlékezés, figyelem, koncentráció, logikai műveletek, problémalátás és megoldás
 • Motoros és orientációs képességek: izomtónus, egyensúlytartás, nagy és finommozgások, tér-idő orientáció, cselekvéstervezés és irányítás
 • Emocionális és szociális képességek: motiválhatóság, szociális beilleszkedés, önértékelés és önirányítás, értékrend, tanulási viselkedés és motiváció
 • Kommunikációs képességek: beszédértés, szókincs, szóbeli közlés, hangképzés, grammatika, szövegalkotás, önkifejezés
Alkalmazott módszerek:
 • Komplex képességfejlesztés
 • Meixner diszlexia prevenciós módszer
 • HRG (Hidroterápiás Rehabilitációs Gimnasztika)
 • TSMT (Tervezett Szenzomotoros Tréning)
 • Rajzterápia

Módszereinket az egyéni fejlesztések során, a gyermek fejlettségi szintjének megfelelően állítjuk össze.

Kinek ajánljuk?

3 és 12 éves kor között:

 • koraszülött gyermekeknek
 • oxigénhiányos, agyvérzéses állapotban született
 • születési traumákat elszenvedett gyerekeknek
 • enyhe értelmi fogyatékos gyermekeknek
 • középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekeknek
 • megkésett mozgásfejlődésű gyerekeknek
 • megkésett beszédfejlődésű gyerekeknek
 • tanulási problémákkal küzdő gyermekeknek (diszlexia, diszgráfia, diszkalkúlia)
 • felzárkóztatásra, korrepetálásra szoruló gyermekeknek (tanulási technikák tanítása)
 • olyan átlagos fejlődésű gyermekek számára, akiknek szülei fontosnak tartják a gyermek képességfejlesztését
 • tehetséges gyermekeknek